biện pháp tránh thai

Ứng dụng giúp tránh thai bằng cách theo dõi chu kỳ kinh nguyệt

An Trương |

(QNO) - Ứng dụng phòng tránh mang thai Clue Birth Control là một bước tiến lớn đối với ngành công nghiệp công nghệ dành cho sức khỏe phụ nữ (femtech).

Nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 5246 triển khai thực hiện Quyết định 1848 (ngày 19.11.2020) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030.