biển rạn Bà Đậu

Cộng đồng tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản khu vực rạn Bà Đậu, xã Tam Tiến

Q.VIỆT |

(QNO) - Ngày 18/11, Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD) phối hợp UBND xã Tam Tiến (Núi Thành) tổ chức lễ công bố quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực biển rạn Bà Đậu.