biển rạn Bà Đậu

Ngành thủy sản Quảng Nam giải quyết việc làm trực tiếp cho hơn 16.000 lao động trong tỉnh

Q.VIỆT |

(QNO) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết Quảng Nam đã triển khai nhiều giải pháp để bảo tồn biển, bảo vệ đa dạng sinh học, sinh thái, môi trường biển..., cũng là giữ gìn sinh kế cho người dân

[VIDEO] - Chung tay bảo vệ san hô và môi trường biển ở rạn Bà Đậu

BÙI HUÂN - NGUYỄN QUỲNH |

(QNO) – Những ngày này, Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Tam Tiến (Núi Thành) thả hàng chục chiếc phao quanh các rạn Bà Đậu để bảo vệ các rạn san hô, các loài thủy sản đang sinh sống trong khu vực này nhằm bảo vệ môi trường và nguồn lợi biển, hướng đến phát triển kinh tế bền vững của khu vực trong tương lai.

Cộng đồng tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản khu vực rạn Bà Đậu, xã Tam Tiến

Q.VIỆT |

(QNO) - Ngày 18/11, Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD) phối hợp UBND xã Tam Tiến (Núi Thành) tổ chức lễ công bố quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực biển rạn Bà Đậu.