bộ tiêu chí nông thôn mới

Sạch đẹp những tuyến đường tự quản ở Thăng Bình

TRUNG THỰC |

(QNO) - Sáng, xanh, sạch, đẹp là bốn tiêu chí đánh giá tuyến đường phụ nữ tự quản năm 2023 do Hội LHPN huyện Thăng Bình phát động. Bằng tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao, các cơ sở hội phụ nữ tại địa phương này nỗ lực, sáng tạo làm nên những tuyến đường không chỉ đẹp mà còn đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

NGUYỄN SỰ |

(QNO) - Hôm qua 11/10, UBND tỉnh có công văn yêu cầu các sở ban ngành, hội đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy mạnh thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2023.

Gắn kết bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch khi xây dựng nông thôn mới

LÊ QUÂN |

(QNO) - Xây dựng nông thôn mới (NTM) trên cơ sở bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống cũng như gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch xanh... là mục tiêu mà các địa phương trên địa bàn tỉnh hướng đến.

Nỗ lực nâng cao chất lượng môi trường

TRUNG VĨNH |

(QNO) - Những năm qua, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới (NTM), Quảng Nam triển khai đồng bộ và hiệu quả nhiều giải pháp để thực hiện tốt tiêu chí số 17 về môi trường - an toàn thực phẩm. Nổi bật là tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn.

[Infographic] - Quy định đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao

H.ĐẠO - T.TRINH |

(QNO) – Quảng Nam quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.