cảng cá Hồng Triều

Quảng Nam đề nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư khu neo đậu tàu thuyền

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn vốn đầu tư công cho Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030 để thực hiện các dự án nhằm đáp ứng số lượng tàu cá cập cảng trên toàn tỉnh và yêu cầu của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Cấp thiết kiện toàn cảng cá Hồng Triều

VIỆT NGUYỄN |

Kiện toàn hậu cần nghề cá ở khu vực phía bắc là yêu cầu đặt ra để giải quyết những bất cập, phát triển nghề cá bền vững theo định hướng của tỉnh, trong đó gấp rút đầu tư cảng cá Hồng Triều là yêu cầu cấp thiết.