Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

Nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quảng Nam phấn đấu đến cuối năm 2025 xây dựng, thành lập được hơn 100 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, trong đó khu vực đồng bằng thành lập hơn 70 câu lạc bộ, khu vực miền núi hơn 30 CLB.