cây cao lương

Trồng thử nghiệm cây cao lương ở Quế Sơn

V.SỰ - Q.VIỆT |

Chiều 6.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam về tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Liên minh HTX tỉnh và đề xuất nghiên cứu, đầu tư xây dựng dự án “Xây dựng vùng trồng cây cao lương sản xuất điện sinh khối và chế biến các sản phẩm sau thu hoạch cây cao lương” của Công ty CP Tập đoàn Tín Thành.