cây giống lâm nghiệp

Cấp 13.200 cây giống cho hội viên nông dân

HOÀI THẢO |

Qua khảo sát xét thấy hội viên nông dân các địa phương trong tỉnh có nhu cầu trồng cây, có đất sản xuất, đồng thời gia đình có nhân công lao động…, Hội Nông dân tỉnh đã vận động Doanh nghiệp tư nhân Tài Nguyên hỗ trợ 13.200 cây giống các loại. 

Tìm giải pháp nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp

ALĂNG NGƯỚC |

(QNO) - Sáng nay 15.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội thảo chuyên đề về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp. Hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia về lâm nghiệp cùng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao năng lực quản lý vườn ươm giống cây lâm nghiệp

ĐĂNG NGUYÊN |

(QNO) - Từ ngày 3 - 5.8, tại TP.Tam Kỳ, Ban quản lý dự án quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) Quảng Nam tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực vườn ươm, sản xuất cây giống lâm nghiệp cho các chủ vườn và cán bộ quản lý cây giống lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.