Chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Tổ chức đánh giá, chấm điểm Bộ Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 6/12, UBND tỉnh có công văn 8157 về việc triển khai và tổ chức đánh giá, chấm điểm Bộ Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh.