chính sách văn hóa

Nhiều rào cản trong thực hiện các chính sách về văn hóa

VĂN TOÀN |

(QNO) - Sáng 18/5, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Đoàn giám sát của Quốc hội họp trực tuyến với 12 địa phương, trong đó có Quảng Nam về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến lĩnh vực văn hóa. Bà Đinh Thị Phương Lan - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chủ trì cuộc họp.