chồn bạc má

Thả một cá thể chồn bạc má về tự nhiên

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) - Chiều nay 22.11, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa thả một cá thể chồn bạc má về lại rừng phòng hộ.