chuẩn nghèo đa chiều

[Infographic] - Quảng Nam có 33.147 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025

MỸ LINH - TUYẾT TRINH |

(QNO) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 quy định tại Điều 3 Nghị định số 07 (ngày 27.1.2021) của Chính phủ (số liệu tính đến 30.6.2022).