chức vụ hàm

Chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm

Theo chinhphu.vn |

(QNO) - Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Kết luận số 33-KL/TW (ngày 1.4.2022) về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm.