cơ quan nhà nước

Công tác dân vận chính quyền phải luôn đổi mới, sáng tạo và thực chất

MỸ LINH |

(QNO) - Ngày 12.5, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký ban hành Chỉ thị số 06 về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

99% đơn vị sự nghiệp công lập ở Quảng Nam thực hiện cơ chế tự chủ

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quảng Nam có 896/905 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ, chiếm 99%. Quảng Nam cũng thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan nhà nước cho 533/543 đơn vị, đạt 98,15%.

Thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị

CHÂU NỮ |

Hôm qua 24.8, Sở Thông tin và truyền thông ban hành công văn đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc triển khai ứng dụng quản lý, khai báo y tế điện tử phục vụ phòng chống dịch Covid-19.

9 tháng đầu năm, toàn tỉnh tiếp 7.382 lượt công dân

CHÂU NỮ |

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan nhà nước của tỉnh đã tiếp 7.382 lượt công dân (giảm gần 14,5% số lượt so với cùng kỳ năm 2019), ý kiến phản ánh, kiến nghị chủ yếu ở các lĩnh vực đất đai, môi trường, chế độ chính sách.

31 đơn vị, địa phương xếp hạng tốt trong ứng dụng công nghệ thông tin

CHÂU NỮ |

(QNO) - Trong số 39 cơ quan nhà nước được UBND tỉnh đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2019, có 31 đơn vị, địa phương được xếp hạng tốt.