công nghệ Biofloc

Mở hướng nuôi tôm công nghệ Biofloc

VIỆT NGUYỄN |

Ứng dụng công nghệ Biofloc trong nuôi tôm thẻ chân trắng ở vùng cát ven biển trên địa bàn tỉnh mang lại hiệu quả cao. Ngành chức năng khuyến khích nhân rộng phương thức sản xuất này cho cả vùng triều ven sông, mở hướng phát triển bền vững.