công trình xây dựng cơ bản

Tiên Phước thông qua đề án xây dựng huyện đạt chuẩn huyện NTM giai đoạn 2023-2025

N.HƯNG |

(QNO) - Ngày 30/5, HĐND huyện Tiên Phước (khóa XII) tổ chức Kỳ họp thứ 12, (nhiệm kỳ 2021-2026) xem xét thông qua các nghị quyết đề án xây dựng huyện nông thôn mới, đầu tư, điều chỉnh chủ trương, cơ cấu nguồn vốn các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới: Nợ đọng dây dưa, chậm giải ngân vốn

MAI LINH |

Thời gian qua, việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản của chương trình nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ở cấp huyện và cấp xã trong tỉnh còn dây dưa. Trong khi đó, tiến độ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp năm 2022 khá chậm.

Tam Kỳ giải ngân 551,7/580,9 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đạt 94,97%

BÍCH LIÊN – MINH TẤN |

(QNO) - Sáng nay 22/2, UBND TP.Tam Kỳ tổ chức hội nghị công tác xây dựng cơ bản năm 2023 và đánh giá thực hiện Nghị quyết số 269/NQ-HĐND ngày 4/1/2021 của HĐND TP.Tam Kỳ về phân cấp xã hóa đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã, phường đối với các dự án có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng. 

Rà soát, xử lý tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản

M.ĐỨC |

UBND tỉnh vừa yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành có liên quan; trong đó yêu cầu chấn chỉnh, không để phát sinh khối lượng nợ đọng xây dựng cơ bản, việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định pháp luật về đầu tư công và các quy định pháp luật hiện hành. 

Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 đạt thấp

V.S - A.Đ |

(QNO) - Chiều nay 6.1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Nông Sơn đốc thúc đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản

TÂM LÊ |

(QNO) - Ngày 1.6, lãnh đạo huyện Nông Sơn kiểm tra thực địa một số công trình xây dựng cơ bản chậm tiến độ trên địa bàn.

"Ân xá" nợ đọng

ĐẶNG PHONG |

(QNO) - Nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) của Quảng Nam đã giảm đáng kể trong những năm qua, từ hơn 3.000 tỷ đồng ở thời điểm trước năm 2015, đến nay chỉ còn hơn 1.000 tỷ đồng. Đó là kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, thực trạng nợ đọng XDCB vẫn còn phổ biến, giống như một căn bệnh khó chữa. Cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thậm chí một số khoản nợ cần phải được “ân xá”.

Đại Lộc kiên quyết xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản

HOÀNG LIÊN |

Năm 2022, huyện Đại Lộc xác định đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả xây dựng cơ bản, hạn chế phát sinh và tồn đọng nợ.

UBND thị trấn Phú Thịnh thông báo đối chiếu công nợ xây dựng cơ bản

ĐÔNG YÊN |

(QNO) - UBND thị trấn Phú Thịnh (Phú Ninh) vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan đến các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành từ năm 2017 trở về trước tiến hành đối chiếu và xác nhận công nợ.