đạo đức công vụ

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ

A.B |

(QNO) - Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn 2577 yêu cầu tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước.

Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

ĐÔNG YÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ "5 có, 3 không"

P.V |

(QNO) - Ngày 17/11/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ.

Lập số điện thoại tiếp nhận thông tin về thực thi công vụ của cán bộ, công chức

N.ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 1.7, Tổ kiểm tra công vụ và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnhhọp triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Thành lập Tổ kiểm tra công vụ và quy tắc ứng xử

A.B |

(QNO) - Ngày 7.6, UBND tỉnh có Quyết định 1535 thành lập Tổ kiểm tra công vụ và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Phú Ninh yêu cầu nâng cao đạo đức công vụ

HẢI CHÂU - HOÀNG ĐẠO |

(QNO) - Sáng nay 22.2, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 27 ngày 11.2.2022 của Huyện ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và triển khai một số nhiệm vụ công tác trọng tâm từ nay đến hết quý I.2022.