đất mặt trăng

Trồng cây thành công trên đất mặt trăng

QUỐC HƯNG |

(QNO) - Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà nghiên cứu trồng cây thành công trên đất mặt trăng, mở đường cho khả năng thu hoạch thực vật trong môi trường sống trên mặt trăng trong tương lai.