Đấu tranh phòng chống tham nhũng

Công tác phòng chống tham nhũng: Tự đánh giá để làm tốt hơn

HÀN GIANG |

Thực hiện đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2022, UBND tỉnh tự chấm điểm đạt 64,9/100 điểm, thuộc tốp tương đối cao theo Bộ Chỉ số và Tài liệu hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Đồng bộ giải pháp, xử lý nghiêm vi phạm

HÀN GIANG |

Việc ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tỉnh ủy (khóa XXII) và sau đó thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương đã khẳng định quyết tâm của Quảng Nam trong cuộc đấu tranh “chống giặc nội xâm” mang tính lâu dài, khó khăn và phức tạp.

[VIDEO] - Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012- 2022

Nguồn: VTV |

(QNO) - Đấu tranh phòng, chống tham nhũng không thể chủ quan, nóng vội, thỏa mãn, không được né tránh, cầm chừng mà trái lại phải kiên trì, không ngừng, không nghỉ. Đây là một trong những quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2012-2022, diễn ra ngày 30.6.2022.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng nhấn mạnh như vậy trong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc của các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra sáng nay 15.9.