đê ngăn mặn

Ký ức đắp đê ngăn mặn

HÀ QUANG |

Ngay sau ngày giải phóng quê hương, để đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ, chính quyền lâm thời xã Tam Tiến (Núi Thành) đề xuất ý tưởng táo bạo đắp đê ngăn mặn ven sông Trường Giang nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa. Công trình nhanh chóng được xây dựng, là dấu ấn đáng nhớ về những ngày đầu xây dựng quê hương. 

Nâng cấp công trình đê ngăn mặn tại Tam Giang

VĂN PHIN |

Chủ tịch UBND huyện Núi Thành vừa ký Quyết định số 6100/2020 phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư nâng cấp công trình đê ngăn mặn tại thôn Đông An, xã Tam Giang.