di tích tín ngưỡng

Di tích tín ngưỡng ở Hội An tuân thủ khuyến cáo “5K”

NHƯ QUỲNH |

(QNO) - Mặc dù đang mùa cao điểm của lễ hội nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều điểm di tích tín ngưỡng ở TP.Hội An đã thống nhất tạm dừng hoặc không tổ chức các hoạt động lễ hội, hạn chế thấp nhất việc tập trung đông người.