dịch bệnh AIDS

"Chấm dứt dịch AIDS - Thanh niên sẵn sàng!"

LÊ QUÂN - ÁNH MINH |

Với chủ đề “Chấm dứt dịch AIDS - Thanh niên sẵn sàng!”, Ngày thế giới phòng chống AIDS (1/12) năm 2022 tiếp tục kêu gọi nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của đại dịch HIV/AIDS.

Tăng cường tiếp cận thông tin và chăm sóc bệnh nhân HIV

BẢO TRÂN |

Dự án “Tăng cường tiếp cận thông tin và chăm sóc HIV cho nhóm khó tiếp cận và nhóm nguy cơ cao” vừa được triển khai tại Đại Lộc và Tiên Phước.

Quảng Nam phấn đấu chấm dứt dịch bệnh AIDS trước năm 2030

A.B |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 4110 về thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.