diễn biến hòa bình

Góp ý đề cương đề tài phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” về tư tưởng chính trị

TÂM ĐAN |

(QNO) - Sáng nay 26/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội thảo góp ý đề cương đề tài nghiên cứu khoa học “Phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” về tư tưởng chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.