đò ngang

Ông Năm Đò ở hạ nguồn sông Thu

THÁI BÁ DŨNG |

Dù đã có nhiều nhịp cầu kiên cố nối đôi bờ Thu Bồn để đến phố cổ Hội An thuận tiện nhưng hàng chục năm qua vẫn có những người dân chọn theo đò qua sông với hành trình mưu sinh rất đặc biệt.

Dân Long Thạnh Tây: "Chờ phà như thể… lên đồi bắt cua"

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) – Sống trên ốc đảo, đò giang cách trở, tàu phà hay hư hỏng là bao nỗi bất tiện, thiệt thòi mà người dân Long Thạnh Tây (xã đảo Tam Hải, Núi Thành) mong mỏi đổi thay.