đơn vị sự nghiệp y tế

Đề xuất hợp đồng 483 người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế

X.P - N.Đ |

(QNO) - Sáng nay 12/7 - ngày làm việc thứ hai Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh, UBND tỉnh có tờ trình thông qua số lượng hợp đồng được ký kết trong đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 4 thuộc lĩnh vực đơn vị sự nghiệp giáo dục năm học 2023 - 2024 và y tế năm 2023.

Thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng viên chức ngành y tế

A.B |

(QNO) - Ngày 13.10, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2901 thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021.