đồng hồ nguyên tử

2021 là năm ngắn nhất trong lịch sử

AN TRƯƠNG |

(QNO) - Một nghiên cứu được công bố gần đây chỉ ra rằng 2021 là năm ngắn nhất trong lịch sử.