đường Đà Nẵng

Quảng Nam đặt tên đường Đà Nẵng và đường Nguyễn Tất Thành tại TP.Tam Kỳ

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh đã có quyết định đặt tên đường Đà Nẵng và đường Nguyễn Tất Thành tại TP.Tam Kỳ.

Tam Kỳ có thêm tuyến đường Đà Nẵng và Nguyễn Tất Thành

P.V |

(QNO) - HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị quyết số 77 thống nhất đặt tên 2 tuyến đường tại TP.Tam Kỳ, gồm đường Đà Nẵng và đường Nguyễn Tất Thành.