eMeeting

Bkav phát triển ứng dụng họp trực tuyến cạnh tranh với Zoom

AN TRƯƠNG |

(QNO) - eMeeting là tên gọi của nền tảng họp trực tuyến do Bkav phát triển nhằm cạnh tranh với các ứng dụng hàng đầu thế giới.