giải pháp kỹ thuật

40 giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam

ĐÔNG ANH |

(QNO) - Từ ngày 8 - 14/8, các hội đồng giám khảo tổ chức chấm điểm các giải pháp kỹ thuật tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ X (năm 2022 - 2023).