giảm trừ gia cảnh

Lấy ý kiến điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

CHÂU NỮ (theo mof.gov.vn) |

(QNO) - Bộ Tài chính đã gửi Công văn số 2137/BTC-CST xin ý kiến bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời đăng trên các cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài chính để lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân liên quan về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) của thuế thu nhập cá nhân (TNCN) để hoàn chỉnh hồ sơ và trình Chính phủ xem xét, quyết định.