giống lúa TBR97

Giống lúa mới TBR97 khảo nghiệm tại Nông Sơn cho năng suất khoảng 80 tạ/ha

TÂM LÊ - MINH THÔNG |

(QNO) - Ngày 27.4, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Nông Sơn phối hợp với Tập đoàn Thái Bình Seed tổ chức hội thảo đánh giá mô hình khảo nghiệm giống lúa mới TBR97.

Mô hình sản xuất giống lúa thuần TBR97 tại xã Bình Hải đạt năng suất 75 tạ/ha

NHÃ PHƯƠNG |

(QNO) - Tập đoàn ThaiBinh Seed – Chi nhánh miền Trung & Tây Nguyên vừa phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Hải (Thăng Bình) tổ chức thăm đồng và hội thảo đánh giá hiệu quả của mô hình sản xuất trình diễn giống lúa thuần TBR97.