giống lúa thuần

Quế Sơn sản xuất khảo nghiệm thành công 2 giống lúa thuần mới

MAI NHI |

(QNO) - Vụ đông xuân 2021 - 2022, ngành nông nghiệp huyện Quế Sơn phối hợp các doanh nghiệp đưa vào sản xuất khảo nghiệm 2 giống lúa thuần mới có chất lượng tốt là QB19, TBR97 và kết quả mang lại khả quan.

Hai giống lúa thuần dự kiến cho năng suất khá cao

NHÃ PHƯƠNG |

(QNO) - Tập đoàn ThaiBinh Seed vừa tổ chức thăm đồng, đánh giá tình hình sinh trưởng và phát triển của 2 loại giống lúa thuần gồm BC15 mới, TBR225 tại xã Đại Minh (Đại Lộc) trong vụ đông xuân 2020 - 2021.