GlobalGAP

[eMagazine] - Cấu trúc lại sản xuất nông nghiệp

QUẢNG NAM MEDIA |

(QNO) - Khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp để tìm thị trường tiêu thụ ổn định trong nước và xuất khẩu là mục tiêu vừa là động lực trỗi dậy mạnh mẽ của ngành nông nghiệp tỉnh trong thời gian đến. Những tác động bất lợi của dịch Covid-19 và thiên tai rình rập vừa qua, buộc Quảng Nam phải điều chỉnh quy hoạch, tổ chức lại sản xuất, để phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, hiện đại và hiệu quả hơn.