HĐND TP.Tam Kỳ

Tam Kỳ: Hơn 3.569 tỷ đồng đầu tư công giai đoạn 2021-2025

X.PHÚ |

(QNO) - Sáng nay 1.10, HĐND TP.Tam Kỳ tổ chức kỳ họp thứ 3. Đây là kỳ họp chuyên đề bàn bạc và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng thành phố 5 năm (2021-2025), kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B, C...

Bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND TP.Tam Kỳ

X.PHÚ |

* Ông Trần Nam Hưng giữ chức Chủ tịch HĐND TP.Tam Kỳ khóa XII; ông Bùi Ngọc Ảnh tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ nhiệm kỳ 2021 - 2026

(QNO) - Sáng nay 18.6, HĐND TP.Tam Kỳ khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức Kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND thành phố.

Ông Bùi Ngọc Ảnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ

XUÂN PHÚ |

(QNO) - Sáng nay 16.6, HĐND TP.Tam Kỳ (khóa XI) tổ chức Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) để bầu các chức danh lãnh đạo UBND thành phố.