HĐND TP.Tam Kỳ

Tam Kỳ thông qua chủ trương đầu tư 6 dự án với tổng vốn 527 tỷ đồng

X.PHÚ |

(QNO) - Sáng nay 22/11, HĐND TP.Tam Kỳ tổ chức kỳ họp đột xuất bàn một số nội dung về chủ trương đầu tư, bổ sung danh mục dự án, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025.

Tam Kỳ "nóng" về chậm khởi công dự án mới

X.PHÚ |

(QNO) - Sáng nay 27.7, kỳ họp thứ năm HĐND TP.Tam Kỳ khóa XII tiếp tục diễn ra với phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.

Tam Kỳ cần thực hiện tốt Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng đô thị loại I

X.PHÚ |

(QNO) - Phát biểu tại Kỳ họp thứ năm, HĐND TP.Tam Kỳ, khóa XII diễn ra sáng nay 26.7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh đây là kỳ họp quan trọng của thành phố nhằm đánh giá kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2022.

Kinh tế thành phố Tam Kỳ phục hồi và phát triển khá

X.PHÚ |

(QNO) - Sáng nay 26.7, HĐND TP.Tam Kỳ khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức kỳ họp thứ năm. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đến dự.

Ông Dương Văn Chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP.Tam Kỳ

X.PHÚ |

(QNO) - Sáng nay 8.7, HĐND TP.Tam Kỳ tổ chức kỳ họp đột xuất bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tam Kỳ: Hơn 3.569 tỷ đồng đầu tư công giai đoạn 2021-2025

X.PHÚ |

(QNO) - Sáng nay 1.10, HĐND TP.Tam Kỳ tổ chức kỳ họp thứ 3. Đây là kỳ họp chuyên đề bàn bạc và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng thành phố 5 năm (2021-2025), kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B, C...

Bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND TP.Tam Kỳ

X.PHÚ |

* Ông Trần Nam Hưng giữ chức Chủ tịch HĐND TP.Tam Kỳ khóa XII; ông Bùi Ngọc Ảnh tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ nhiệm kỳ 2021 - 2026

(QNO) - Sáng nay 18.6, HĐND TP.Tam Kỳ khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức Kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND thành phố.

Ông Bùi Ngọc Ảnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ

XUÂN PHÚ |

(QNO) - Sáng nay 16.6, HĐND TP.Tam Kỳ (khóa XI) tổ chức Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) để bầu các chức danh lãnh đạo UBND thành phố.