hệ sinh thái hành chính công

Xã Tam Giang triển khai "Hệ sinh thái hành chính công"

VĂN PHIN |

(QNO) - Ngày 3.7, Bưu điện Quảng Nam phối hợp với UBND xã Tam Giang (huyện Núi Thành) tổ chức hội nghị triển khai “Hệ sinh thái hành chính công” và “Chuyển đổi số cấp xã” qua bưu chính công ích. Đây là xã đầu tiên của huyện Núi Thành được UBND tỉnh lựa chọn triển khai thí điểm “Hệ sinh thái hành chính công” và mô hình “Xã thông minh”.

Triển khai thí điểm Hệ sinh thái hành chính công tại thị trấn Nam Phước

VINH ANH |

(QNO) - Sáng nay 8.4, Bưu điện Quảng Nam phối hợp Sở TT-TT triển khai thí điểm Hệ sinh thái hành chính công (HCC) và mô hình xã thông minh tại thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên). Đây là một trong 15 xã, thị trấn trong toàn tỉnh được chọn thí điểm triển khai chuyển đổi số cấp xã năm 2021.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam làm việc về các giải pháp xây dựng hệ sinh thái hành chính công

X.PHÚ |

(QNO) - Chiều 19.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu làm việc với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các đơn vị liên quan về các giải pháp xây dựng hệ sinh thái hành chính công phục vụ người dân và chính quyền các cấp trong xu thế chuyển đổi số.