hệ thống hội nghị trực tuyến

Thăng Bình khai trương Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến

TRUNG THỰC - GIANG BIÊN |

(QNO) - Sáng 2.4, UBND huyện Thăng Bình khai trương Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ điểm cầu Huyện ủy, UBND huyện đến 22 xã, thị trấn phục vụ việc tổ chức hội nghị giữa huyện, xã, kết nối trực tuyến đến tỉnh và Trung ương.