hiệp thương

Hiệp thương cử bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên

TUYẾT MAI |

(QNO) - Ngày 10.9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị lần thứ VII nhằm hiệp thương cử bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa X (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

Hiệp thương cử Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

VINH ANH |

(QNO) - Sáng nay 30.6, tại hội nghị lần thứ năm (khóa IX) Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 100% đại biểu tham dự đã thống nhất hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các địa phương hiệp thương lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện

V.THỌ - T.MAI - N.HƯNG - M.TÂN |

(QNO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba để chốt danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Lập danh sách chính thức 91 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X

VINH ANH - NGUYÊN ĐOAN |

* Thống nhất cho 5 người thôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

(QNO) - Sáng nay 16.4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh đến dự.

Quảng Nam lập danh sách chính thức 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội

NGUYÊN ĐOAN - VINH ANH |

(QNO) - Sáng nay 16.4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba nhằm lựa chọn, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh đến dự.

Bắc Trà My, Nam Giang hiệp thương chốt danh sách người ứng đại biểu HĐND huyện

TẤN SỸ |

(QNO) - Chiều nay 15.4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba chốt danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Tây Giang, Nông Sơn hiệp thương lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND huyện

HIỀN THÚY - VINH ANH - THU PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 14.4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba nhằm thảo luận, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Hai người có đơn xin rút ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 13.4, ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, đến ngày 11.4, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã hoàn thành tổ chức 71 hội nghị cử tri nơi cư trú đối với 96 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tại 71 thôn, khối phố.

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

P.V |

(QNO) - Ngày 12.4, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ 4 (khóa IX) để hiệp thương, cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và nhân sự bổ sung tham gia Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khối Chủ tịch nước

Theo laodong.vn |

(QNO) - Sáng nay 18.3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phú Ninh thống nhất danh sách sơ bộ 60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện

A.ĐÔNG - Q.VƯƠNG |

(QNO) - Ngày 17.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

VINH ANH - HÀN GIANG |

* Quảng Nam có 3 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

(QNO) - Sáng nay 18.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh đến dự.

Duy Xuyên: Thông qua danh sách sơ bộ 52 người ứng cử đại biểu HĐND huyện

NHÃ PHƯƠNG - PHI THÀNH |

(QNO) - Ngày 16.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Mặt trận huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị hiệp thương lần hai

MINH TÂN |

(QNO) - Sáng 17.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Mặt trận huyện Tây Giang tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai

HIỀN THÚY |

(QNO) - Chiều 16.3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Nhiều địa phương hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND huyện

MINH TÂN - LINH NHI - VĂN PHIN |

(QNO) - Ngày 8.2, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện Thăng Bình, Hiệp Đức và Núi Thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 8.2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Điện Bàn, Duy Xuyên: Hội nghị hiệp thương nhân sự giới thiệu ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

NGỌC ĐỨC - TUYẾT MAI |

(QNO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn vừa hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình

MINH TÂN |

(QNO) - Sáng nay 3.9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị lần thứ V nhằm hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa X (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

Hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ

BÍCH LIÊN - QUANG SƠN |

(QNO) - Sáng 18.8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ tổ chức hội nghị lần thứ V nhằm hiệp thương bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ khóa VIII (nhiệm kỳ 2019 - 2024).