hộ đê

Rà soát, đánh giá hiện trạng đê điều

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 2053 yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2022.

Tăng cường quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Công văn 2122 gửi các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thăng Bình, Núi Thành, Điện Bàn, Tam Kỳ, Duy Xuyên, Hội An, Quế Sơn, Đại Lộc về tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống bão lũ năm 2021.