Hội đọc sách Kim Bồng

Từ Hội đọc sách Kim Bồng đến nhóm Tiến bộ Đà Lạt

PHÙNG TẤN VINH |

(QNO) - Trong những thập niên cuối thế kỷ XIX, do đặc điểm địa - chính trị, Hội An trở thành trung tâm của các trào lưu yêu nước của Quảng Nam. Tháng 10.1927, Chi hội Việt Nam cách mạng thanh niên Hội An được thành lập.