Hội đồng Lý luận Trung ương

Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước

Theo Nhân Dân |

(QNO) - Sáng nay 29/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Hội đồng lý luận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai

P.V |

(QNO) - Ngày 1.3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ hai, năm 2022.

Nâng cao nhận thức về vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới

P.H |

(QNO) - Sáng nay 28.9, tại Phú Quốc (Kiên Giang), Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lớp tập huấn cho hơn 220 học viên thuộc đội ngũ quản lý văn học nghệ thuật, người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, văn hóa, văn học nghệ thuật của 34 tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên và Nam Bộ.