Hội đồng Thi đua - khen thưởng

Mặt trận chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động

TÂM ĐAN |

(QNO) - Hôm qua 16.11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban Cụm thi đua công tác Mặt trận đồng bằng và miền núi năm 2021. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cùng các đồng chí trong Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Khen thưởng cho người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác duy trì tỷ lệ cao

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 25.3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh chủ trì phiên họp thứ nhất năm 2020 của hội đồng.