Hội đồng trẻ em

Diễn đàn Hội đồng trẻ em cấp tỉnh năm 2020

TÂM ĐAN - THÀNH ĐẠT |

(QNO) - Sáng 17.7, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức diễn đàn Hội đồng trẻ em cấp tỉnh năm 2020.