Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Hải

Hợp tác xã nông nghiệp Hoàng Hải Tam Quang: Khẳng định hướng đi hiệu quả

NGUYỄN QUANG |

(QNO) - Được Trung tâm Khuyến công & xúc tiến thương mại Quảng Nam nghiệm thu đề án “Ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm từ nấm”, Hợp tác xã nông nghiệp Hoàng Hải Tam Quang (thôn Thanh Long, xã Tam Quang, Núi Thành) tiếp tục khẳng định vai trò tổ chức sản xuất cho người nông dân và chế biến sâu sản phẩm, dẫn dắt thị trường.

Sản xuất nấm gắn với chuỗi liên kết

VĂN PHIN |

Mô hình sản xuất - kinh doanh các sản phẩm nấm gắn với chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Hoàng Hải (xã Tam Quang, Núi Thành) đang được huyện Núi Thành khuyến khích nhân rộng…