IPv6

Chuyển đổi hoàn toàn mạng internet sang IPv6 vào năm 2025

VINH ANH |

(QNO) - Ngày 12.11, Sở Thông tin và truyền thông phối hợp Trung tâm Internet Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến về chuyển đổi IPv6 cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.