Khối thi đua tham mưu III

Khối Thi đua các cơ quan tham mưu III triển khai hiệu quả các phong trào thi đua

H.Q |

(QNO) - Sáng nay 28.7, Khối thi đua các cơ quan tham mưu III (Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh) tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Khối thi đua tham mưu III triển khai nhiệm vụ năm 2021

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Chiều 2.3, Khối thi đua tham mưu III (Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.