làng mộc Vân Hà

Ngậm ngùi kéo một hồi cưa

QUỐC TUẤN |

Văn Hà - chỉ cái tên thôi đã là một bảo chứng cho sự tài hoa trong nghệ thuật tạo tác từ mộc suốt trăm năm qua. Hồi cưa tiếng bào của người thợ làng vẫn còn vang vọng đâu đó nhưng sao Văn Hà vẫn như thiếu thiếu một chút gì...

Làng nghề Phú Ninh thoi thóp

HOÀNG ĐẠO - KIM THẠCH |

(QNO) - Trên địa bàn huyện Phú Ninh có 2 làng nghề truyền thống là làng nghề mây tre đan Phú Thịnh và làng mộc Văn Hà. Những năm qua, dù chính quyền đã có những hỗ trợ nhất định song chưa giải quyết tốt về nguồn nguyên liệu, đầu ra cho sản phẩm và nhân lực kế cận... khiến các làng nghề này dần mai một.