lập quy hoạch

Gian nan thực thi luật quy hoạch

TRỊNH DŨNG - QUỐC TUẤN |

Luật Quy hoạch ra đời (Quốc hội thông qua năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2019) tạo thay đổi căn bản về tư duy, phương thức làm quy hoạch. Nó được xem là nhân tố mới mang tính tích hợp nhằm đạt mục tiêu phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững trên bình diện quốc gia và địa phương.

Còn bất cập trong thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch

TRỊNH DŨNG - QUỐC TUẤN |

(QNO) - Sáng 30.12, đoàn Đại biểu Quốc hội Quảng Nam tổ chức giám sát trực tiếp việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch (kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực) với Sở Kế hoạch - đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - môi trường.

Lập quy hoạch đối với lĩnh vực nông nghiệp và thông tin - truyền thông phải có tính định hướng lớn

MAI LINH - ANH ĐÔNG |

(QNO) - Chiều 24.12, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành có cuộc họp trực tuyến với các đơn vị tư vấn để nghe báo cáo nội dung lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc lĩnh vực nông nghiệp và thông tin - truyền thông.