Liên minh HTX tỉnh

Đồng hành cùng hợp tác xã

CÔNG TÚ |

Trực thuộc Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh, Trung tâm Tư vấn hỗ trợ HTX - doanh nghiệp vừa và nhỏ (gọi tắt là Trung tâm Tư vấn) đã đồng hành tư vấn thành lập mới, phổ biến chính sách, nâng cao năng lực quản trị, thu hút nguồn lực đầu tư… cho các HTX

Kỳ vọng hợp tác xã OCOP

CÔNG TÚ |

Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh đang triển khai kế hoạch đăng ký thành lập mô hình điểm HTX OCOP tỉnh Quảng Nam nhằm liên kết các tổ hợp tác (THT), HTX, doanh nghiệp có sản phẩm OCOP, hướng đến phát triển theo chuỗi, gia tăng giá trị sản phẩm.

Trồng thử nghiệm cây cao lương ở Quế Sơn

V.SỰ - Q.VIỆT |

Chiều 6.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam về tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Liên minh HTX tỉnh và đề xuất nghiên cứu, đầu tư xây dựng dự án “Xây dựng vùng trồng cây cao lương sản xuất điện sinh khối và chế biến các sản phẩm sau thu hoạch cây cao lương” của Công ty CP Tập đoàn Tín Thành.

Cải thiện khả năng tiếp cận tài chính cho hợp tác xã

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt Dự án “Vận động chính sách hỗ trợ các hợp tác xã (HTX) tại Quảng Nam” do Tổ chức Agriterra tài trợ.