Luật Giao dịch điện tử

[Infographic] - 8 hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử

Quảng Nam MEDIA |

(QNO) - Ngày 22/6, Quốc hội thông qua Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) gồm 7 chương, 54 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Trong đó, luật quy định rõ 8 hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử.

Quốc hội thông qua Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Theo TTXVN |

(QNO) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng 22/6, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) với 468/477 phiếu tán thành (tương đương 94,74% tổng số đại biểu Quốc hội).