mộ cụ Nguyễn Chỉ

Phát huy giá trị di tích mộ cụ Nguyễn Chỉ

VIỆT NGUYỄN |

Mới đây, UBND tỉnh công nhận mộ cụ Nguyễn Chỉ (thôn Đông An, xã Tam Giang, Núi Thành) là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh Mộ cụ Nguyễn Chỉ

Q.VIỆT |

(QNO) - Chiều nay 31.3, UBND huyện Núi Thành tổ chức lễ đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh Mộ cụ Nguyễn Chỉ (thôn Đông An, xã Tam Giang).