mối mọt

Mối mọt đe dọa nhà cổ Hội An

QUỲNH NHƯ - NGỌC NHẪN |

Mối mọt từ lâu là tác nhân âm thầm đe dọa di tích, nhà cổ ở Hội An. Dịch bệnh kéo dài trong hơn một năm qua làm nhiều ngôi nhà vắng bóng người ở, càng khiến vấn đề này trở nên nguy cấp.